Ми здатні позиціонувати себе через власне тіло і те, що йому належить. Через це матеріальне більшою мірою становить левову частку нашого життя. Проте це лише половина правди, бо інша її частина – духовна складова, яка прагне виявлення. Саме тому Христос закликає шукати найперш її, бо вона осердя нашого буття.

Шукати Царство означає розставити правильні життєві пріоритети, де на першому місці Сам Бог, а далі те, що виходить від Нього, в тому числі й матеріальні блага. Проте людина після гріховного стану змінила фокус уваги і сконцентрувалася не на Подателю благ, а на самих благах, які від того часу стали не засобом, а самоціллю. Через це все життя вибудуване на збагаченні і споживанні.

Пошук Царства не стоїть на заваді трудитися для утримання свого матеріального існування, але з пріоритетом Царства Божого воно стає другорядним. Для того, щоб визначити правильні пріоритети, нам необхідне «світле око», про яке говориться у сьогоднішньому Писанні (Мф. 5: 22-33).

Світло око є поглядом на речі, себе, інших через призму персональних цінностей, які кожен для себе сам встановлює. Для всякого християнина найвищою цінністю є постать Самого Спасителя Ісуса Христа, в Якому знайшли втілення Бог і Людина. За образом Його життя і вчення ми вибудовуємо правильну ціннісну ієрархію, котра впливає на якість усього нашого життя, як теперішнього тимчасового, так і майбутнього вічного.

Поширити у соцмережах